NS40ZL(S)

Điện thế (v) 12
Dung lượng (Ah) 35
Dài (L-mm) 195
Rộng (W-mm) 127
Cao (H-mm) 199
Tổng cao (TH-mm) 222
Số lá cực/hộc 10
Loại cọc bình P2
Bố trí L0