NS40ZL

Điện thế(v) : 12
Dung lượng(Ah) : 40
Dài(L-mm) : 196
Rộng(W-mm) : 127
Cao(H-mm) : 199
Tổng cao(TH-mm) : 223
Loại cọc bình P1
Bố trí L0