NS40L

Điện thế(v) : 12
Dung lượng(Ah) : 35
Dài(L-mm) : 195
Rộng(W-mm) : 127
Cao(H-mm) : 199
Tổng cao(TH-mm) : 222