NS40L

Điện thế (v) 12
Dung lượng (Ah) 32
Dài (L-mm) 195
Rộng (W-mm) 127
Cao (H-mm) 199
Tổng cao (TH-mm) 222
Số lá cực/hộc 9
Loại cọc bình P1
Bố trí L0