N40

Điện thế (v) 12
Dung lượng (Ah) 40
Dài (L-mm) 237
Rộng (W-mm) 128
Cao (H-mm) 199
Tổng cao (TH-mm) 222
Số lá cực/hộc 11
Loại cọc bình P2
Bố trí L1