NS60L(S)

[:vi]

Điện thế(v) : 12
Dung lượng(Ah) : 45
Dài(L-mm) : 236
Rộng(W-mm) : 127
Cao(H-mm) : 199
Tổng cao(TH-mm) : 223
Loại cọc bình P2
Bố trí L0

BỐ TRÍ CỌC

[:]