N32 5 CỌC

Voltage/Điện thế(v): 12
Capacity/Dung lượng (Ah): 32
Length/Dài (L-mm): 250
Width/Rộng (W-mm): 105
Height/Cao (H-mm): 180
Total Height/Tổng cao (TH-mm): 200
Type of terminal post/Loại cọc bình: P1
Layout/Bố trí: L4

LAYOUT