N200S

Voltage/Điện thế(v): 12
Capacity/Dung lượng (Ah): 180
Length/Dài (L-mm): 518
Width/Rộng (W-mm): 275
Height/Cao (H-mm): 215
Total Height/Tổng cao (TH-mm): 265
Type of terminal post/Loại cọc bình: P2
Layout/Bố trí: L2

LAYOUT