N100S

Voltage/Điện thế(v): 12
Capacity/Dung lượng (Ah): 95
Length/Dài (L-mm): 406
Width/Rộng (W-mm): 174
Height/Cao (H-mm): 208
Total Height/Tổng cao (TH-mm): 230
Type of terminal post/Loại cọc bình: P2
Layout/Bố trí: L1

LAYOUT