CMF150

Voltage/Điện thế(v): 12
Capacity/Dung lượng (Ah): 150
Length/Dài (L-mm): 506
Width/Rộng (W-mm): 212
Height/Cao (H-mm): 203
Total Height/Tổng cao (TH-mm): 233
Type of terminal post/Loại cọc bình: P2
Layout/Bố trí: L2

LAYOUT

Category: