CMF DIN90L

Voltage/Điện thế(v): 12
Capacity/Dung lượng (Ah): 100
Length/Dài (L-mm): 350
Width/Rộng (W-mm): 174
Height/Cao (H-mm): 190
Total Height/Tổng cao (TH-mm): 190
Type of terminal post/Loại cọc bình: P2
Layout/Bố trí: L0

LAYOUT

Category: