CMF DIN 71L-LBN

Voltage/Điện thế(v): 12
Capacity/Dung lượng (Ah): 71
Length/Dài (L-mm): 277
Width/Rộng (W-mm): 174
Height/Cao (H-mm): 175
Total Height/Tổng cao (TH-mm): 175
Type of terminal post/Loại cọc bình: P2
Layout/Bố trí: L0

LAYOUT

Category: