CMF DIN45L

Voltage/Điện thế(v): 12
Capacity/Dung lượng (Ah): 45
Length/Dài (L-mm): 207
Width/Rộng (W-mm): 175
Height/Cao (H-mm): 190
Total Height/Tổng cao (TH-mm): 190
Type of terminal post/Loại cọc bình: P2
Layout/Bố trí: L0

LAYOUT

Category: