CMF 46B24-R(S)

Voltage/Điện thế(v): 12
Capacity/Dung lượng (Ah): 45
Length/Dài (L-mm): 236
Width/Rộng (W-mm): 130
Height/Cao (H-mm): 200
Total Height/Tổng cao (TH-mm): 220
Type of terminal post/Loại cọc bình: P2
Layout/Bố trí: L1

LAYOUT

Category: