CMF 46B24-L

[:vi]

Điện thế (v) 12
Dung lượng (Ah) 45
Dài (L-mm) 236
Rộng (W-mm) 130
Cao (H-mm) 200
Tổng cao (TH-mm) 220
Loại cọc bình P1
Bố trí L0

BỐ TRÍ CỌC

[:]