CMF 36B20-L

Voltage/Điện thế(v): 12
Capacity/Dung lượng (Ah): 35
Length/Dài (L-mm): 196
Width/Rộng (W-mm): 136
Height/Cao (H-mm): 200
Total Height/Tổng cao (TH-mm): 220
Type of terminal post/Loại cọc bình: P1
Layout/Bố trí: L0

LAYOUT

Category: