ENIMAC được chứng nhận chất lượng ISO 9001: 2008 - ẮC QUY ENIMAC ENIMAC được chứng nhận chất lượng ISO 9001: 2008 - ẮC QUY ENIMAC

 

Slider

ENIMAC được chứng nhận chất lượng ISO 9001: 2008

0 Comment

[:vi]Ngày 21/05/2014, Công ty TNHH Eni – Florence Việt Nam đã chính thức nhận quyết định về việc cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 cho các hoạt động: sản xuất và kinh doanh ắc quy do Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

Việc triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 đã mang lại những lợi ích cụ thể cho ENIMAC như: Các bước công việc được chuẩn hoá và viết thành quy trình rõ ràng, nhất quán; toàn bộ các công đoạn của quá trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ từ khâu kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào đến quá trình đóng gói, giao hàng; định kỳ đánh giá nhà cung cấp để lựa chọn những nhà cung cấp nguyên vật liệu tốt nhất và luôn luôn đưa ra những kiến nghị cải tiến để đảm bảo chất lượng của nguyên vật liệu đầu vào, chất lượng đầu ra của sản phẩm; các yêu cầu, ý kiến đóng góp của Quý khách hàng, đối tác đều được ghi nhận và giải quyết kịp thời …


Giấy chứng nhận chất lượng ISO 9001: 2008

Với phương châm “Chất lượng và hơn thế nữa!”, ENIMAC luôn không ngừng hoàn thiện các sản phẩm và dịch vụ theo hướng chuyên môn hóa cao. Vì vậy, việc áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 là một trong những giải pháp quản lý căn bản nhất để các sản phẩm ắc quy ENIMAC đáp ứng được các yêu cầu và cung cấp cho khách hàng chất lượng và dịch vụ tốt nhất.[:en]On May 21, 2014 Vietnam Eni – Florence Co., Ltd officially received the decision on ISO 9001: 2008 certification for Quality Management System in the activities of: manufacturing and selling batteries granted by Quacert- Vietnam Certification Center under the General of the Directorate for Standards, Metrology and Quality – Ministry of Science and Technology.

The implementation and application of quality management system to ISO 9001: 2008 has brought specific benefits to ENIMAC such as: work processes are standardized and documented in a clear, consistent procedures, all processes of the production are strictly controlled from inspection of raw materials to the last process of packing and delivery; suppliers are periodically evaluated to select the best supply for materials and innitiatives are always raised for continuous improvements to ensure the quality of incoming materials and finished product; requirements and feedbacks from customers, partners are recorded and resolved timely …


ENIMAC certified to ISO 9001: 2008 for QMS With the motto “Quality and more than that!”, ENIMAC constantly improves its products and services to higher specialization. Therefore, the application and maintenance of quality management system to ISO 9001: 2008 is one of the most basic management solutions for ENIMAC battery to meet the requirements and provide customers with the best quality and service[:]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TIN TỨC KHÁC

[STATISTIC] Today: 3072 - Week: 16713 - Total: 1261122 | Coppyright © 2019 Enimac. Developed D2S TEAM