Danh sách các bạn trúng giải chương trình quay số trúng thưởng “Hè Đến Rộn Ràng-Ring Ngàn Quà Tặng”

Danh sách các bạn trúng thưởng chương trình quay số trúng thưởng “Hè Đến Rộn Ràng-Rinh Ngàn Quà Tặng”
Giải thưởng sẽ được trao vào ngày 04-05/06/2018:

Nếu xem hình ảnh không rõ bạn có thể xem danh sách tại đây:Bấm Xem