ẮC QUY ENIMAC - CÔNG TY TNHH ENI-FLORENCE VIỆT NAM ẮC QUY ENIMAC - CÔNG TY TNHH ENI-FLORENCE VIỆT NAM

 

Slider

LỜI GIỚI THIỆU

Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là hai yếu tố không thể tách rời nhau đối với quá trình phát triẻn của một nền kinh tế – xã hội hiện đại. Vì vậy trong quá trình sản xuất và kinh doanh, Eni-Florence Việt Nam luôn chú ý đến vấn đề bảo vệ môi trường: hệ thống máy móc xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn, chất thải không gây ô nhiễm môi trường… Đồng thời chúng tôi thiết lập chính sách nhằm định hướng cho mọi nhân viên trong công ty luôn đề cao quan niệm yêu qúy môi trường, tuân thủ các quy định của pháp luật, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường…

LỜI GIỚI THIỆU

Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là hai yếu tố không thể tách rời nhau đối với quá trình phát triẻn của một nền kinh tế – xã hội hiện đại. Vì vậy trong quá trình sản xuất và kinh doanh, Eni-Florence Việt Nam luôn chú ý đến vấn đề bảo vệ môi trường: hệ thống máy móc xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn, chất thải không gây ô nhiễm môi trường… Đồng thời chúng tôi thiết lập chính sách nhằm định hướng cho mọi nhân viên trong công ty luôn đề cao quan niệm yêu qúy môi trường, tuân thủ các quy định của pháp luật, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường…

LỜI GIỚI THIỆU

Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là hai yếu tố không thể tách rời nhau đối với quá trình phát triẻn của một nền kinh tế – xã hội hiện đại. Vì vậy trong quá trình sản xuất và kinh doanh, Eni-Florence Việt Nam luôn chú ý đến vấn đề bảo vệ môi trường: hệ thống máy móc xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn, chất thải không gây ô nhiễm môi trường… Đồng thời chúng tôi thiết lập chính sách nhằm định hướng cho mọi nhân viên trong công ty luôn đề cao quan niệm yêu qúy môi trường, tuân thủ các quy định của pháp luật, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường…

Slider

 

 

 

 

TIN TỨC

Chương trình quay số trúng thưởng “Tham gia liền tay-nhận ngay giải thưởng”

Chương trình quay số trúng thưởng “Tham gia liền tay-nhận ngay giải thưởng”

 

Chương trình quay số trúng thưởng “Tham gia liền tay-nhận ngay giải thưởng”

Chương trình quay số trúng thưởng “Tham gia liền tay-nhận ngay giải thưởng”

 

Công ty TNHH Eni-Florence Việt Nam – Chúc mừng Giáng Sinh 2018.

Công ty TNHH Eni-Florence Việt Nam – Chúc mừng Giáng Sinh 2018.
VIDEO

 

TRA CỨU BÌNH THEO XE

 [STATISTIC] Today: 3 - Week: 231 - Total: 413431 | Coppyright © 2019 Enimac. Developed D2S TEAM